poland

نیکلاس کوپرنیک ستاره شناسی بود که برای اولین بار اظهار کرد کرد که زمین مرکز جهان نیست ولی بلحاظ جغرافیایی قطعا لهستان مرکز اروپاست. لهستان در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست و بعد از آن نقش لهستان در امور اروپا هر ساله افزایش یافت . لهستان ششمین کشور پر جمعیت اتحادیه اروپاست با مجموع 51 نماینده در پارلمان اروپا و  نخست وزیر لهستان رئیس اتحادیه اروپا از سالهای 2009 تا 2012 بوده است.

در دوران پس از کمونیست دولت لهستان تصمیم به آزاد سازی اقتصادی، و تبدیل لهستان از یک سیستم اقتصادی متمرکز به سیستم اقتصادی بازار محورگرفت . برای لهستان نتایج مثبت بسیاری به دنبال داشت، اقتصاد لهستان  بیش از همه کشورهای کمونیستی رشد کرده است که مزایای بسیاری برای مردم لهستان بدنبال دارد. لهستان صادرات متنوعی دارد که باعث محافظت از آسیبهای رکود اقتصادی می باشد . برای مثال لهستان تنها کشور اروپایی میباشد که از بحران اقتصادی اروپا که از سال 2008 آغاز شده در امان مانده است.

ویزاهایی که برای لهستان میتوانیم دریافت کنیم.

  • ویزای شنگن  مدل   c  (معتبر در سراسر حوزه شنگن)
  • ویزای شنگن با اعتبار محدود منطقه ای (ویزای نوع  c   – معتبر فقط در لهستان)
  • ویزای ملی نوع D-
  • ویزای ترانزیت فرودگاهی  (ویزای ترانزیت فرودگاه   نوع A  )

با ما با شماره 8726-8895-21-98+ برای تعیین قرار ملاقات تماس گرفته و یا صفحه تماس ما را برای تکمیل طلاعات تماس خود مشاهده کنید.